Ny reseguide för turister till Tibet demaskerar propagandan

International Campaign for Tibet, ICT, lanserar en "alternativ" reseguide till Tibet som beskriver hur Kina försöker främja den tibetanska kulturen för turism samtidigt som man fortsätter att förtrycka den unika tibetanska identiteten. "Interpreting Tibet: A Political Guide To Traveling In Tibet" erbjuder ett perspektiv för den resenär som söker en mer balanserad bild av sitt resmål än vad Kina representerar.

Rapporten publiceras vid en tidpunkt då hårdare restriktioner för resor i Tibet motsäger det intryck Peking försöker förmedla av en ökad öppenhet i upptakten till OS. De restriktioner som berör utlänningar som reser till den Tibetanska Autonoma Regionen, TAR, och som ser ut att ha allvarliga följder för vissa grupper av resenärer, verkar vara ett svar på den protest som genomfördes av medlemmar från Students for a Free Tibet, inklusive en tibetansk amerikan, vid Mt Chomolungmas (Everest) basläger den 25 april. Kinas reaktion tyder på att man oroar sig för möjligheten av andra protester under upptakten till Peking-OS i augusti 2008 och visar att det är viktigare för Peking att förhindra avvikande åsikter än att få in turistdollar.

John Ackerly, ordförande för International Campaign for Tibet, sade: "ICT:s nya rapport 'Interpreting Tibet: A Political Guide To Traveling In Tibet' beskriver hur Kina främjar turismen i Tibet samtidigt som man förtrycker det som gör Tibet unikt. Kina vill kontrollera hur turisterna upplever Tibet. Denna alternativa guide demaskerar propagandan och erbjuder en väg för turister och researrangörer att hålla sig medvetna och välinformerade."

I motsats till vad resenärer upplevde under senare delen av 1980-talet i Tibet, då de blev åsyna vittnen till brutalt förtryck under åren av protester för självständighet och införandet av krigslagar, ser turisterna i dagens Tibet inte särskilt mycket av öppet förtryck eller degradering av den tibetanska kulturen. Så har man till exempel byggt lyxhotell i tibetansk stil vilket skapar en illusion av att man bevarar den "autentiska" kulturen, och utlänningarna kan se tibetaner utföra religiösa aktiviteter överallt, vilket kan skapa ett intryck av religionsfrihet och av att den tibetanska buddhismen frodas.

"Interpreting Tibet" ger en "reality check" av Lhasas sevärdheter genom att undersöka hur såväl Kinas maktspråk som tibetanska uttryck för identitet avslöjas i dagens arkitektur, liksom också verkligheten bakom Tibets synbarliga ekonomiska framsteg. Rapporten ger turisterna råd om hur man ska undvika att utsätta tibetaner och sig själva för risker och ger tips om hur man ska tolka tecknen på förtryck mot religionen och tibetanernas subtila sätt att visa sin avvikande åsikt.

Nya restriktioner för resor i TAR
Medan myndigheterna inte medgett att man gjort några ändringar i resebestämmelserna i TAR så har det, enligt rapporter från turister och resebyråer, blivit svårare för individuella resenärer att erhålla ett lagligt tillstånd att besöka TAR. Myndigheterna tycks nu ha en tendens att mer kraftfullt genomdriva kravet att färdas i grupp utanför Lhasa och kan också tänka sig att kräva att turisterna i Lhasa inte lämnar sin grupp. Man vet inte med säkerhet om de nuvarande restriktionerna döljer någon annan form av tillämpning som riktar sig mot specifika grupper av resenärer, men det är troligt att de har allvarliga följder för sådana grupper som till exempel exiltibetaner.

En tjänsteman från den statliga China Travel Service i Lhasa förklarade de nya svårigheterna för turisterna genom att säga: "Vi kan inte låta utlänningarna bara sticka iväg själva vart som helst. Förut kunde man låta dem resa omkring själva som de ville i några få dagar. Nu är det inte tillåtet längre... Det har blivit hårdare på grund av amerikanerna på Everest". Detta syftar på protesten vid baslägret den 25 maj, då flera medlemmar av Students for a Free Tibet satte upp en banderoll med texten "One world, one dream, free Tibet 2008” - en modifierad version av Peking-OS officiella slogan: "One world, one dream". Fem amerikaner greps på grund av händelsen och utvisades senare.

Lokal resebyrå stängd
Nyheten om reserestriktioner följer nedläggningen av en lokal tibetansk resebyrå i Lhasa den 17 eller 18 maj, synbarligen som en följd av att två journalister besökte Tibet. Reportrarna kallades sedermera upp till utrikesministeriet och anklagades för att skriva artiklar som bedömdes som "oacceptabla". Under sin resa i Tibet rapporterade en av journalisterna - Tim Johnson från den amerikanska tidningskedjan McClatchy - i sin blogg att folk han talat med togs in för förhör och att en av tibetanerna "fick extremt höga böter på falska anklagelser". Händelsen belyser riskerna för lokalbefolkningens levebröd på grund av att utlänningar färdas i området samt en mer aggressiv reaktion från myndigheterna på korrespondenternas rapportering från regionen.

Tim Johnson och Harald Maass, den senare från den tyska dagstidningen Frankfurter Rundschau, reste till Tibet på turistvisum för att undvika de restriktioner som åläggs press som färdas i området. Medan Peking antytt att journalister under förberedelserna till OS skulle kunna resa fritt genom hela Kina, upphävdes detta när det gällde Tibet. Tim Johnson hade från en tjänsteman på utrikesministeriet begärt formell tillåtelse att resa till Tibet, och när han inte fick något svar, tog han tåget som turist. Han bytte till en lokal resebyrå medan han var i Lhasa på grund av sin besvikelse över den fastlandskinesiska resebyråns service. En kinesisk tjänsteman på den resebyrån hade tydligen förmanat Johnson att inte tala med någon tibetan på grund av sin status som "turist" och blockerat hans försök att färdas inom regionen.

I en senare blogg på sin tidnings hemsida skrev Tim Johnson: "Lättnaderna i restriktionerna före OS påverkar inte den bestämmelse som kräver att alla utlänningar (inte bara utländska journalister) ska ha tillstånd för att resa dit. Detta innebär ett mycket allvarligt hinder för inresa."

Efter att ha återvänt från Tibet kallades de båda journalisterna upp till det kinesiska utrikesministeriet där deras rapportering kritiserades. Zhang Lizhong, en avdelningschef vid utrikesministeriets informationsdepartement, sade tydligen till journalisterna att de förvrängt fakta och producerat artiklar som bedömdes som "oacceptabla". En av de artiklar som Johnson skrivit, "China orders resettlement of thousands of Tibetans" rapporterade om tvångsförflyttning av tibetaner.

Kina är särskilt känsligt för negativ mediatäckning om Tibet under förberedelserna till de olympiska spelen, eftersom den nyligen tillkännagivna rutten för den olympiska elden inbegriper möjligheten att bära facklan upp på Mount Everest våren 2008. En grupp bergsklättrare genomförde nyligen på prov ceremonin med den olympiska elden på Everest och lyckades tända ungefär hälften av facklorna i ett testlopp. Den olympiska eldens väg till Peking planeras bli den längsta någonsin och täcka fem kontinenter på 130 dagar.
Av Sofia Eriksson

Källa: Tidskriften Tibet nr 1-2/2007
-----

Rapporten "Interpreting Tibet: A Political Guide To Traveling In Tibet" (som bytt namn från "Paradox Lost: How not to be a Tourist in Tibet") kan laddas ner på ICT:s hemsida och ICT rekommenderar att turister tar del av den innan de ger sig iväg till Tibet. Att ha med sig ett exemplar in i Tibet skulle kunna betraktas som en politisk eller "separatistisk" handling (med andra ord, ett försök att "splittra" moderlandet) och kan därför utsätta lokala kontakter för risk.