Bakgrundsfakta om Tibet

Tibet är en mycket gammal nation, dess dokumenterade historia går tillbaka till år 127 f.Kr. På 700-talet blev buddhismen den dominerande religionen och andliga mål – ett kärleksfullt, medkännande hjärta och ett lugnt klart sinne - blev det centrala i den tibetanska kulturen.

Forskare är överens om att Tibet 1911 blivit en helt självständig stat enligt moderna normer. Det historiska Tibet var på den tiden ett vidsträckt land med en yta ungefär lika stor som Västeuropas.

KOMMUNISTERNAS INVASION OCH OCKUPATION
År 1949 började kinesisk militär tränga in i östra Tibet. Invasionen kulminerade den 7 oktober 1950 då cirka 40 000 kinesiska soldater gick över gränsen på åtta olika ställen och anföll provinshuvudstaden Chamdo i Kham. De kinesiska styrkorna kunde med lätthet bekämpa den dåligt tränade och utrustade tibetanska armén (som endast uppgick till 8 000 man) och lägga under sig landet.

Den internationella reaktionen på detta var genomgående kritisk - världen var enig om att kineserna handlat orätt. Förenta Nationernas generalförsamling antog flera resolutioner som fördömde Kinas agerande och krävde självbestämmande för Tibets folk, men Kina fäste inget avseende vid dessa uppmaningar och har ända sedan dess haft militär stationerad i Tibet.

Våren 1959 gjorde tibetanerna massivt uppror mot kineserna i Tibets huvudstad Lhasa, men upproret slogs brutalt ner av militär. Tibets andlige och politiske ledare Dalai Lama flydde tillsammans med 80 000 tibetaner över Himalaya till Indien, där de levt i exil i snart fyrtio år.

Efter resningen i Lhasa blev det kinesiska förtrycket av tibetanerna och deras kultur allt mer omänskligt och brutalt. Buddhismen kom att bli den viktigaste måltavlan för kommunistiska "reformer" under ordförande Maos "kulturrevolution" och Tibet blev till ett lidandets land, där hundratusentals arresterades och tvangs vidare till fängelser och arbetsläger. Uppskattningsvis har mer än en miljon tibetaner, ungefär en femtedel av den totala befolkningen, mist livet under kinesiskt styre som en följd av avrättning, tortyr, svält och andra orsaker.

KULTURFÖRSTÖRELSE OCH RELIGIONSFÖRFÖLJELSE
Kineserna förbjöd i praktiken studiet och utövandet av buddhismen. 1969 fanns det inte kvar en enda utövande munk eller nunna i Tibet - de hade alla antingen flytt, avrättats eller fängslats eller också hade de helt enkelt berövats sin munkvärdighet. Före invasionen fanns det över 6 000 munk- och nunnekloster över hela landet. 1979 hade samtliga med undantag för 13 stycken plundrats och förstörts. Tusentals ton av religiösa skulpturer och andra arbeten i ädelmetall blev skamlöst stulna och fraktade till Kina för att smältas ner.

Det är numera tillåtet att studera och utöva buddhism, men i mycket begränsad omfattning. Tibetanerna har fått bygga upp sina kloster igen, men kineserna sätter gränser för hur många munkar och nunnor varje kloster får ta emot, och kommunistiska partifunktionärer är antingen permanent stationerade inom klosterområdet eller också gör de täta kontrollbesök för att "omskola" invånarna. Omskolningsmötena syftar till att pressa munkarna och nunnorna till att förneka Dalai Lama, erkänna den av Kina utsedda Panchen Lama, anamma den kommunistkinesiska politiska ideologin och motsätta sig den tibetanska frihetsrörelsen.

FÄNGELSER OCH ARBETSLÄGER
Fängelser och tvångsarbetsläger har för tibetanerna blivit ett dominerande inslag i livet under den kinesiska ockupationen. Varje kritik eller motstånd mot den kinesiska makten har utgjort grund för arrestering - det finns i dag inte en enda tibetan som inte har åtminstone någon medlem av familjen som fängslats eller dödats.
Det exakta antalet politiskt fängslade i Tibet före 1979 är okänt, men enligt gjorda uppskattningar har minst 70 % av fångarna avlidit i fångenskap. Vissa fångar tvangs arbeta i kinesiska gruvor och fabriker under vidriga förhållanden - av 10 000 fångar vid ett arbetsläger för brytning av borax i Jang Tsalakas nordliga slättland uppges över 8 000 har dött inom ett år. Vid en blygruva i Dartsedho, Kham, dog över
12 000 arbetare inom loppet av två år.

Även i dag anses politisk och människorättslig aktivism, hur fredlig den än är, vara ett ytterst allvarligt brott som resulterar i domar från ett års till livstids fängelse. På samma sätt utgör varje uttryck för stöd till Dalai Lama, till och med blotta innehavet av hans foto eller att man visar den förbjudna tibetanska nationalflaggan, skäl till gripande och fängelsestraff.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Tortyr är rutin vid förhör och förvar av politiska fångar i de tibetanska fängelserna. Tortyrmetoderna är varierade och utstuderat grymma; de inbegriper elchocker, slag med spikförsedda käppar, metallstänger eller gevärskolvar, bränning med rödglödgad metall, skållning med kokhett vatten, upphängning i tummarna eller i fötterna, sexuella kränkningar, långvarig exponering för extrema temperaturer, brist på sömn, föda och vatten, samt långvariga vistelser i ensamcell.


MILJÖFÖRSTÖRING
Tibets högslätter, skogar och berg bildar ett unikt ekosystem med en genomsnittlig höjd över havet på ca 4 500 m - bokstavligt talat jordens högst belägna plats. I takt med Kommunistkinas industrialisering har Tibets naturtillgångar exploaterats. Den kinesiska efterfrågan på virke ödelägger de tibetanska skogarna, och behovet av pälsverk och allehanda djurdelar utplånar Tibets unika djurliv.

GEOGRAFISKT BESITTNINGSTAGANDE
Det historiska Tibet består av tre provinser, U-Tsang, Kham och Amdo, och har en yta av 2,5 miljoner kvadratkilometer. Kineserna har emellertid tillskansat sig hela Amdo och större delen av Kham och införlivat dessa områden med angränsande kinesiska provinser. Den återstående delen, som enbart består av U-Tsang-provinsen och delar av Kham, har döpts om till "Tibets Autonoma Region". Trots att denna del endast utgör hälften av Tibets ursprungliga landmassa, är det enbart detta område som Kina officiellt kallar Tibet.

FOLKINFLYTTNING
Det allvarligaste hotet mot tibetanerna i deras kamp för att bevara sitt land och sin kulturella identitet är det systematiska, organiserade inflödet av kinesisk befolkning till Tibet. Denna uträknade politik är kommunist- partiets "slutgiltiga lösning" på den problematiska ockupationen av Tibet. Man hoppas helt enkelt att med denna flodvåg av invandrare kunna erövra det land man inte lyckats kuva med våld.

DEN TIBETANSKA EXILREGERINGEN
Efter sin flykt till Indien bildade Dalai Lama 1959 den tibetanska exilregeringen enligt moderna demokratiska principer. Exilregeringen sörjer för de tibetanska flyktingarnas välfärd och koncentrerar sig huvudsakligen på barnens utbildning. Den går också i spetsen för det tibetanska folkets fredliga kamp för att återvinna sin frihet och rätten att utöva sin religion.
År 1991 förklarade USA:s kongress Tibet som ett "ockuperat land", vars "sanna representanter är Dalai Lama och den tibetanska exilregeringen".
Den svenska regeringen ifrågasätter dock inte Kinas överhöghet över Tibet och detta har förklarats med att Kina så lång tid haft kontrollen över tibetanskt territorium

FÖRHANDLINGAR MED KINAS REGERING
Dalai Lama och hans regering har försökt finna en lösning på den kinesiska ockupationens orättvisor genom fredliga förhandlingar med Kinas regering, men Peking har konsekvent tillbakavisat deras strävanden. Kina, som fortfarande kontrolleras av den hårda linjens kommunister, fortsätter att kräva att Dalai Lama först frånsäger sig Tibets historiska och legala status som ett självständigt land innan det kan bli några förhandlingar.

Internationellt har medvetenheten om situationen i Tibet ökat under de senaste åren, i synnerhet sedan Dalai Lama belönades med Nobels fredspris år 1989. Ett stort antal parlamentariska grupper och organisationer har antagit resolutioner där man fördömer kränkningarna av mänskliga rättigheter i Tibet och uppmanar till en fredlig lösning av konflikten, men Peking fortsätter att vägra förhandla. Den tibetanska exilregeringen ser det som att enda sättet att bryta det nuvarande dödläget är att skapa ett ökat internationellt tryck på den kinesiska regeringen

Bli medlem
Bli medlem i STK och få tidskriften Tibet fyra gånger per år och annan information. Medlemskapet kostar 250 kr. Klicka här för mer info.
Ge en gåva
Via SMS, kort eller Plusgiro.
Facebook
Följ oss på
Facebook
Glöm inte att klicka Gilla!
E-postlista