Dalai Lama

Den 14:e Dalai Lama, Tibets andlige och världslige ledare Tenzin Gyatso, föddes den 6 juli 1935 i den lilla byn Takster i nordöstra Tibet.

Två år tidigare hade den trettonde Dalai Laman avlidit och landets tillfällige regent, Reting Rinpoche, hade haft en vision av den plats där den nästkommande Dalai Lama skulle finnas. Våren 1937 fann man en plats som stämde med visionen: ett litet hus i närheten av ett stort kloster med turkosfärgat tak. Sökpatrullen, som var förklädda till köpmän, ställde frågor till den lille pojken i huset. Pojken gissade rätt härkomst på en lama i gruppen och valde bland olika föremål ut de som tillhört den förre Dalai Laman. Efter en rad tester var spejarna övertygade om att de funnit reinkarnationen av sin ledare - den fjortonde Dalai Lama. Vid sex års ålder påbörjade Dalai Lama sin utbildning. I Potalapalatset tränades och utbildades han i meditation, metafysik, religion och logik.

I oktober 1950 invaderade kineserna Tibet och bara några månader senare förklarades Dalai Lama myndig. Endast 15 år gammal fick han den tunga uppgiften att leda sitt folk under invasionen. Dalai Lama var tidigt övertygad om att samtal och diplomati var den enda möjliga utvägen för att få kineserna att dra sig tillbaka, och gjorde allt för att avstyra ett väpnat uppror. Han reste till Peking 1954 och deltog i fredssamtal med Mao Tse-Tung och andra kinesiska ledare. 24 år gammal hade han tagit examina vid tre universitet: Drepung, Sera och Ganden. Ett år senare tog han sin slutliga examen i Lhasa och blev doktor i Buddhistisk filosofi.

Efter att de kinesiska trupperna hade kväst den tibetanska resningen i Lhasa 1959, tvingades Dalai Lama fly landet. Alltsedan dess har han bott och verkat i Dharamsala i Indien - sätet för den tibetanska exilregeringen som fungerar enligt moderna demokratiska principer. I syfte att uppnå fred har Dalai Lama flera gånger vädjat till FN gällande situationen i Tibet. FN:s generalförsamling antog tre resolutioner: 1959, 1961 och 1965 då man uppmanade Kina att respektera tibetanernas mänskliga rättigheter och deras önskan om självbestämmande.

Dalai Lama föreslog 1987 en fempunkters fredsplan, som en fredlig lösning på de försämrade förhållandena i Tibet. Hans vision är att göra Tibet till helig fristad; en fredlig zon med skyddad miljö i hjärtat av Asien, där alla varelser kan leva i harmoni i generationer framöver.

1989 fick Dalai Lama Nobels fredspris för sin icke-våldskamp där han ständigt förespråkar "fredliga lösningar baserade på tolerans och ömsesidig respekt i syfte att bevara sitt folks historiska och kulturella arv."

Hans Helighet beskriver sig själv som "en enkel buddhistmunk, varken mer eller mindre." Han lever i en liten by i Dharamsala, mediterar, arbetar med regeringsfrågor, undervisar och deltar i religiösa ceremonier. Människor blir berörda av hans enkelhet och värme. Hans ständiga budskap är vikten av kärlek, medkänsla och förlåtelse. Detta är kärnan i alla religioner, menar han; att uppnå en sann känsla av gemenskap, ett gott hjärta och respekt för andra. "Om vi kan utveckla dessa kvaliteter från djupet av vårt hjärta, tror jag att vi faktiskt kan uppnå sann fred."

Alla kan utveckla medkänsla och välvilja, utan djupare tro och oavsett religion och ideologi, säger Dalai Lama. Det räcker med att vara människa och att förstå att allt vi önskar också önskas av andra. Alla varelser vill ha lycka, inte lidande. Det är svårt att uppnå fred på jorden utan frid i sinnet. Den verkliga fienden finns i oss själva, säger den buddhistiska filosofin. När hat och själviskhet får råda skapar vi problem och olycka för oss själva och andra. Dalai Lamas råd är enkelt; att ha ett sant, uppriktigt hjärta.

"Jag tror att grunden till många problem beror på avsaknad av medkänsla för andra, och att om vi verkligen utvecklar denna uppriktiga känsla och förnimmer ett universellt ansvar, så kommer många av de problem vi ser idag - miljöförstöring, energikris och överbefolkning - kunna lösas." Dalai Lama är inte orolig för att vår jord inte ska kunna ta bra hand om sig själv, om människan bara kan lära sig att leva ett kärleksfullt liv i ödmjukhet och broderskap.


Länk till Dalai Lamas officiella hemsida