Vår verksamhet

Svenska Tibetkommittén (STK) verkar för att stödja tibetanernas strävan att på fredlig väg utöva sin lagliga rätt till självbestämmande i Tibet, och för att tibetanernas mänskliga rättigheter ska respekteras. I praktiken försöker vi uppnå detta genom främst informationsarbete mot allmänheten och påverkansarbete mot makthavare.

Vårt informations- och påverksansarbete

10 mars 2014 på Sergels Torg 10 mars 2014 på Sergels Torg

För att illustrera hur föreningen arbetar följer här ett axplock av aktiviteter från 2016.
 • Regelbunden medial aktivitet har bedrivits via Facebook och hemsidan. Antalet ”likes” på Facebook har fortsatt att öka och ligger i februari 2017 på 770, en ökning från 719 vid samma tid året innan
 • Föreningen har bl.a. hjälpt studenter med information och vidare kontakter i Tibetfrågor
 • STK har uppmärksammat fängslade tibetaners situation under året, bl.a. den tibetanske journalisten och författaren Shokyang
 • Samarbetet med Tibetan Community in Sweden (TCS) har pågått under året, bl.a. i samband med Panchen Lama-manifestationer den 25 april och 14 maj (cykelrally i Stockholm city)
 • Tibetkommittén tillsammans med TCS uppmärksammade Dalai Lamas 81-årsdag med ett evenemang på Långholmens Folkhögskola. Det bjöds det på sång, dans, föreläsningar och tibetansk mat. STK var på plats med försäljning och information.
 • STK har haft regelbunden kontakt via mail med Office of Tibet (OOT) i London och representanten Chonpel Tsering
 • STK träffade Erja som håller på startar upp en finsk Tibetkommitté. Framtida samarbeten diskuterades
 • STK deltog på den välbesökta julmarknaden Schysst jul i Stockholm den 3–4 december med försäljning, utdelning av Tidningen Tibet, etc. 
 • Under oktober anordnades en föreläsningsserie i samarbete med TCS och Uppsala missionskyrka. Fyra föreläsningar hölls med rubrikerna Tibetansk buddhism, Varför förtrycker Kina Tibet? av Katrin Goldstein-Kyaga, Tibetansk exil och längtan hem av den Tibet-schweiziska aktivisten Migmar Dolma samt Kina och dess många minoriteter av Oscar Almén. Under hela oktober visades också STKs fotoutställning om Dalai Lama i missionskyrkans lokaler.
 • Den 19 november träffade STK och TCS Chonpel Tsering från Office of Tibet i London. Det diskuterades hur vi bättre kan samarbeta och uppmärksamma Tibetfrågan på bästa sätt under 2017.
 • Ett djupare samarbete med TCS har inletts vilket b.la. innebär bättre samordning vid evenemang.

Låter vårt arbete intressant? Bli gärna medlem i föreningen och stöd vårt arbete direkt. Du som redan är medlem får gärna bli mer aktiv.