Panchen Lama

Panchen lama Panchen lama
Gedhun Choekyi Nyima är den pojke som Dalai Lama erkänt som reinkarnationen av den 10:e Panchen Lama. Vid tidpunkten för hans bortförande 1995 var han antagligen världens yngsta politiska fånge. Sedan dess har ingen sett eller hört av honom.

Den 10:e Panchen Lama

Föregående Panchen Lama (Lobsang Trinley Lhundrup Choekyi Gyaltsen) betraktades ibland som en kontroversiell person, men han uttalade sig flera gånger kritiskt om det kinesiska styret och skrev en rapport om svältkatastroferna i Tibet på 1960-talet. På grund av sina åsikter tillbringade den 10:e Panchen Lama över åtta år i fängelse. Han dog under mystiska omständigheter 1989. Han är ihågkommen med stor vördnad av det tibetanska folket.

Bortförandet

Efter den 10:e Panchen Lamas död 1989 fick abboten i Tashilhunpoklostret, Chadrel Rinpoche, i uppdrag av Peking att söka efter Panchen Lamas reinkarnation. Chadrel Rinpoche skickade en lista på möjliga kandidater till Dharamsala och den 15 maj 1995 meddelade Dalai Lama att sexårige Gedhun Choekyi Nyima hade erkänts som den 11:e Panchen Lama. Den kinesiska regeringen avfärdade Dalai Lamas utpekande som ”illegalt och felaktigt” med avsikt att välja sin egen kandidat. Den 17 maj 1995 förde kinesiska myndigheter bort Gedhun och hans familj. Vid den tidpunkten var Gedhun antagligen världens yngsta politiska fånge.

Ett antal fängslanden följde på Gedhuns bortförande, bland andra Chadrel Rinpoche och hans assistent Jampa Chung, som satt fängslade i sex respektive fyra år, anklagade för att ha ”sålt statshemligheter” och ”samröre med utländska separatistkrafter”. Chadrel Rinpoche frigavs i början av 2002, men tros fortfarande hållas under husarrest i Lhasa. Jampa Chung skulle ha släppts 2000, men enligt obekräftade källor 2003 hölls han då fortfarande i något slags förvar.

Ersättaren

Sex månader efter bortförandet av Gedhun meddelade Kina att man hade utsett Gyaltsen Norbu, en tibetansk pojke från samma region som Gedhun, till Panchen Lama. Sedan han utsågs har Gyaltsen bott och utbildats i Peking och bara återvänt till Tibet vid tre tillfällen. Hans senaste besök 2004 var, liksom tidigare besök, noggrant regisserat och polisövervakat.

Officiella uttalanden

I maj 1996 medgav Kina att man höll Gedhun och hans familj på hemlig ort. Som svar på en formell fråga från FN:s kommitté för barnets rättigheter, hävdade Kinas FN-ambassadör att ”(Gedhun) hade satts under skydd av staten på önskemål av sina föräldrar.” Han sa inte var Gedhun befann sig. Xinhua rapporterade: ”Pojken riskerade att kidnappas av separatister och hans säkerhet var hotad.”

Nuvarande läge

Den kinesiska regeringen vägrar fortfarande att avslöja var Gedhun befinner sig eller att gå med på ett flertal förfrågningar från FN och västerländska regeringar att låta oberoende internationella observatörer undersöka hans levnadsförhållanden och välbefinnande.

Denna motarbetande taktik har inte endast som syfte att motverka den internationella kampanjen för Gedhun, utan Kina hoppas också att få tid för sin egen Panchen Lama att bli etablerad och accepterad. Rapporter från Tibet tyder dock på att Gyaltsen Norbu inte vördas som den verklige Panchen Lama av tibetaner och att de enda hyllningarna till honom är på direktiv av myndigheterna.

De politiska konsekvenserna

Bortförandet och ersättandet av Panchen Lama är en del av Kinas försök att ”stabilisera” Tibet genom att kontrollera dess religion och bryta Dalai Lamas inflytande. Kina är väl medvetet om det inflytande som Panchen Lama kan få på det tibetanska samhället. Tibetanernas aktning för den 10:e Panchen Lama steg när han vågade skriva en rapport som anklagade de kinesiska myndigheterna för att ha framkallat svälten i Tibet på 1960-talet. Han tillbringade åtta år i fängelse till följd av det. Han verkade även för religionsfrihet i Tibet tills han avled under mystiska omständigheter 1989.

Vid sidan om att vara den näst viktigaste posten inom den tibetanska buddhismen är det även Panchen Lama som enligt traditionen ska finna Dalai Lamas reinkarnation. Det kommer att få långtgående konsekvenser för Tibet om erkännandet av nästa Dalai Lama kommer under kinesiskt inflytande. Till följd av detta har Dalai Lama meddelat att om han dör i exil kommer hans reinkarnation att födas i exil och inte i Tibet.

Källa: Free Tibet Campaign (Översättning av Sofia Eriksson)

Panchen Lama uppmärksammas

På våren brukar Svenska Tibetkommittén och Tibetan Community i Sweden anordna aktiviteter för att uppmärksamma den 11:e Panchen Lamas försvinnande. En demonstration brukar äga rum den 25 april, Panchen Lamas födelsedag, och den 17 maj – det datum då Gedhun Choekyi Nyima fördes bort – brukar ett cykelrally genomföras.