Larung Gar-institutet

Larung Gar Larung Gar
Larung Gar-institutet, det största tibetanska buddistcentret I världen, står inför storskaliga rivningar på uppdrag av den kinesiska regeringen. Den 20 juli 2016 satte Kina sina planer i
verket att reducera Larung Gars storlek samt vräka och tvångsförflytta minst hälften av dess 10 000 invånare innan utgången av september 2017.


Den dramatiska förstörelsen av Larung Gar innebär ett allvarligt och omfattande brott mot religionsfriheten. Detta för att de munkar och nunnor som har avsagt sig världen och gjort Larung Gar till sitt hem inte längre kan utöva sin religion i fred. Som ett resultat av detta rapporteras det att tre nunnor begått självmord i protest.

Larung Gar som grundades av Khenpo Jigme Phuntsok är ett ikoniskt och mycket respekterat center för tibetansk buddism, världskänt för sina föreläsningar. Centret har oerhörd betydelse för det tibetanska språket, kulturen och religionen, och måste därför värderas högt och skyddas. Kina kan inte tillåtas bestämma hur tibetaner i Tibet bedriver sina religiösa studier, och måste acceptera och ge tibetaner rätten att utöva religiös frihet.

SKRIV UNDER denna petition nu. Uppmana FNs Mänskliga rättighetsråd att trycka på för att Kina ska upphöra med rivningarna i Larung Gar och tillåta lokala tibetanska ledare och religiösa lärare att delta fullt ut i beslut om deras framtid på lång sikt.

Du hittar petitionen på följande webblänk