• Startsida

Rädda Larung Gar

Larung Gar-institutet, det största tibetanska buddistcentret I världen, står inför storskaliga rivningar på uppdrag av den kinesiska regeringen. Den 20 juli 2016 satte Kina sina planer i verket att reducera Larung Gars storlek samt vräka och tvångsförflytta minst hälften av dess 10 000 invånare innan utgången av september 2017.

SKRIV UNDER denna petition nu. Uppmana FNs råd för mänskliga rättigheter att trycka på för att Kina ska upphöra med rivningarna i Larung Gar och tillåta lokala tibetanska ledare och religiösa lärare att delta fullt ut i beslut om deras framtid på lång sikt.

Läs mer under menyn Kampanjer/Aktiviteter ovan eller till exempel på BBC.