• Startsida

Årsmötet 2015

Den 16 mars är det dags för Svenska Tibetkommitténs årsmöte! Kallelse, dagorning och verksamhetsplan för 2015 har skickats ut med post till alla medlemmar. Under mötet kommer styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse för 2014 gås igenom. Vi kommer också välja styrelseledamöter och besluta om verksamhetsplan och budget. Anmäl dig på stk@tibet.se eller på 08-643 01 83.

Tid: måndagen den 16 mars klockan 18:00 (vi bjuder på fika en kvart innan mötet börjar)
Plats: Solidaritetsrörelsens hus, Tegelviksgatan 40, Stockholm (buss 2 mot Sofia, till Barnängen)