• Startsida

Nu tar vi nya tag 2015 – vill du vara med?

Vi i STK hoppas att 2015 blir året då självbränningarna i Tibet kommer till ett slut och förutsättningslösa förhandlingar mellan Kina och Dalai Lamas sändebud påbörjas. I detta symboliska år då HH Dalai Lama fyller 80 hoppas vi också kunna nå ut bredare med vårt informationsarbete och vara mer systematiska i vår påverkan gentemot politiker och andra makthavare.

Om du vill hjälpa oss med detta och bli aktiv medlem i föreningen vill vi gärna höra av dig. Du kan bidra till vår verksamhet på flera olika sätt – kanske gå med i styrelsen, jobba som volontär på vårt kansli i Stockholm eller skriva artiklar till vår medlemstidning?

Hör av dig till oss på telefon 08-6430183 (lämna ett meddelade på vår telefonsvarare om ingen är inne) eller skicka ett mail till stk@tibet.se. Vi träffas gärna och diskuterar saken vidare.