• Startsida

Nya försök till förhandling med Kina

Förhandlingsarbetsgruppen (Task Force on Negotiations) Förhandlingsarbetsgruppen (Task Force on Negotiations)

Den 5-6 januari träffades den s.k. förhandlingsarbetsgruppen ledd av exilregeringens Sikyong Lobsang Sangay i ett försök att blåsa liv i de insomnade förhandlingarna mellan HH Dalai Lama och Kina. I veckan gick också USA ut med ett officiellt uttalande där Kina uppmanades att ta chansen att inleda dialog på nytt.

Bakgrund: Förhandlingar om Tibetfrågan mellan Dalai Lamas sändebud och kinesiska myndigheter har inte ägt rum på fem år. År 2012, två år efter att de senaste förhandlingarna havererat, sade de två sändebuden upp sig pga. uppenbar brist på framsteg. Under hösten 2014 har dock inofficiella samtal förekommit och det går rykten om att Kina delvis kan vara på väg att tänka om, bl.a. enligt indiska bedömare.