• Startsida

Blir den 14:e Dalai Lama den sista?

BBC fick nyligen en intervju med Dalai Lama i Rom där Hans Helighet uttalar sig om påvens ovilja att mötas, IS framfart och att den 14:e Dalai Lama kan – och kanske bör – vara den sista.

Det senare fick stor uppmärksamhet i världens medier. Klicka här för att ett utdrag ur intervjun.