• Startsida

ICTs Vincent Metten i Sverige

Den 29-30 oktober fick Tibetkommittén och Sverige besök av International Campaign for Tibets EU Policy Director Vincent Metten. Vincent träffade bl.a. riksdagsledamöterna Désirée Pethrus och Margarata Cederfelt samt representanter från UD i syfte att knyta kontakter och sprida information om situationen i Tibet. STKs kampanjkoordinator Rinzin fanns på plats för att knyta kontakter och bygga vidare på vårt nystartade lobbyarbete mot Sveriges riksdag.