Hem

Vad är Tibet?

Tibet var en gång i tiden ett självständigt land med en egenartad kultur som utvecklats under årtusenden. TIll ytan skulle Tibet idag vara världens tionde största land.

Invasionen

1950 invaderades Tibet av grannlandet Kina. Man beräknar att cirka en miljon tibetaner dött till följd av den kinesiska ockupationen.

Till en början gjordes försök att erbjuda tibetanerna en viss form av självstyre, men den kommunistiska diktaturen blev alltmera hårdhänt. 1959 flydde Tibets dåvarande ledare, Dalai lama, till Indien. Sedan dess styrs Tibet med järnhand av regimen i Beijing.

Hur är det i Tibet idag?

Tibet räknas idag som en av världens minst fria platser. Den kinesiska regimen försöker med alla medel att sudda ut allt som kan räknas till den tibetanska särarten – religion, kultur och språk.

Tibetaner i Tibet får inte äga en bild av sin vördade religiöse ledare, Dalai lama. Hela befolkningen lever under svårt förtryck.

HJÄLP OSS ATT HJÄLPA TIBET